MEDLEMSKAP

Medlemskapet i klubben gäller per kalenderår, oavsett när du tecknar medlemskap.

Medlemsavgifter 2024:

Ungdom 100,-
(fram till det år du fyller 26)

Vuxen 150,-

Familj 250,-
(samtliga som står skriva under samma adress)

Bankgiro-konto: 796-9140 eller SWISH 1231902956

Betala in medlemsavgiften till klubbens bankgirokonto eller SWISH och skicka sedan ett mail med namn, adress, telefonnummer och 10-siffrigt personnummer på samtliga som ska bli medlemmar. Ni får därefter ett medlemsbevis hemskickat.

Skicka mailet till: backmann_61@hotmail.com

Varmt välkomna till Storfors HundKlubb!

Angående medlemskap i Storfors Hundklubb lokal kennelklubb

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag att gälla, Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas och den lagen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter inom EU. Förordningen ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Vi skickar ut denna information hur vi använder och skyddar dina personuppgifter i föreningen.

 1. Om Storfors Hundklubb – LKK
  Storfors är en lokal kennelklubb som organisatoriskt ligger under länsklubben Värmlands kennelklubb och vidare under Svenska Kennelklubben. Föreningen är en hundklubb där vi träffas och umgås med våra hundar. Vi anordnar aktiviteter i form av kurser, tävlingar och andra typer av aktiviteter. Vi kommunicera med medlemmarna via hemsida, sociala medier och utskick.
 2. Vilka personuppgifter hantera vi och hur lagras de?
  Vi har ett medlemsregister som vi uppdaterar varje år och om man inte betalt medlemsavgiften sista februari raderas personuppgifterna. De uppgifter vi har där om dig som medlem är: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi lagrar dessa uppgifter i ett enkelt program som hanteras av styrelsen. Annan information som sparas är resultatlistor från våra tävlingar. De sparas i två år. När det gäller kurser så sparas även de uppgifterna i två år. Vi sparar uppgifter om betalningar i sju år enligt Bokföringslagen. Vi har också personuppgifter i form av namn i årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll som vi bevarar. Vi publicerar namn och hundnamn på hemsida/socialmedier i samband med tävlingar och aktiviteter och vi frågar alltid först om du vill vara med på bild.
 3. Vilken information lämnas till andra?
  Vi lämnar uppgifter om du har gått kurs hos oss till Studiefrämjandet och det i syfte för att kunna få bidrag till medlemmarna i form av utbildning och bidrag till verksamheten. Uppgifterna lämnas i Studiefrämjandes rapporteringssystem och de använder dina personuppgifter för att redovisa våra folkbildningsaktiviteter. Vi lämnar inte dina uppgifter till några andra aktörer så som företag som vill sälja produkter m.m.
 4. Vilka rättigheter och val har du som medlem?Som medlem har du rätt att få tillgång till de uppgifter vi har sparat om dig, korrigera dina uppgifter eller begära radering av uppgifter. Vi kan inte radera uppgifter om dig i vårt medlemsregister så länge du är medlem. För att din personliga information ska vara uppdaterad önskar vi att du kontaktar oss vid förändringar.
 5. Så här kontaktar du ossDu når oss via mail på adress: ordf@storforshundklubb.se