Rönningen Regler

För att våra aktiviteter ska fungera och alla ska trivas så behöver vi ha några enkla regler. Om alla följer dessa så kan vi fortsätta ha trevligt tillsammans! 🙂

Vi har lagt ner mycket resurser på att bygga upp vår träningsplan och allt material så vi är tacksamma om samtliga som nyttjar inhägnaden samt träningsmaterialet respekterar och följer de anvisningar vi satt upp.

Det är av största vikt att inhägnaden inte ses som en rastgård utan se till att hundarna är rastade, d.v.s. både kissat och bajsat, före ni beträder inhägnaden och var noga med att plocka upp om det trots allt skulle inträffa en olycka. Detta för allas trevnad och för att planen nyttjas av tränings- och tävlingsekipage.

Vänligen följ nedanstående regler som gäller på klubben:

Regler för träningsområdet

* Strikt hundägaransvar
* Rasta hunden INNAN ni beträder banan
* Ev. olyckor plockas omedelbart upp
* Medlemmars träning går före icke medlemmars nyttjande av planen
* Träningsmateriel får endast nyttjas av medlemmar i Storfors HundKlubb
(dock är man varmt välkommen för att prova innan man blir medlem)

Regler för material

* Träningsmaterial får endast nyttjas av medlemmar i Storfors HundKlubb (naturligtvis får man komma och prova och känna sig för innan man väljer att bli medlem)
* Tillåt ej hunden att uträtta naturbehov på hinder/annan träningsmateriel
* Ev. olyckor ska plockas bort omedelbart och material rengöras noggrant
* Se till att du erhållit kunkskap om träningstekniker och säkerhet/risker
INNAN du och din hund använder hinden
* Skador på hinder och annan träningsmateriel ska omedelbart rapporteras    till någon i styrelsen

Tänk på att all träning sker under eget ansvar, men fråga gärna om det är något du undrar över!

Om du vill ha tillgång till koden till containern, kontakta planansvarig Mervi på mejl mervi_@hotmail.com Hör även av dig om det är något som gått sönder etc.